Контакти

Асоциация за култура и
книжовност

България, София
бул.Дондуков 5, вх.4, ет.2

Венка Рагина - Председател
venka.ragina@gmail.com