Общи условия за ползване

Приемане на Условията за ползване

„Асоциация за култура и книжовност” предоставя този уебсайт (booksforkids.bg) в подкрепа на своята нестопанска и образователна мисия за насърчаване на разбирането и оценяването на изкуството от публиката. С достъпа до уебсайта booksforkids.bg Вие приемате без ограничение или резерви тези правила и условия. „Асоциация за култура и книжовност” може да преразгледа настоящите Условия за ползване по всяко време, като условията са задължителни и обвързващи за всеки ползвател. Ако не желаете да бъдете задължен/а с тези Условия, моля, напуснете уебсайта booksforkids.bg и се въздържайте от по-нататъшно използване.

Защита на личните данни

„Асоциация за култура и книжовност” се ангажира да защитава личните данни на посетителите на своя уебсайт в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Цялата информация, събрана от Вас във връзка с използването на уебсайта booksforkids.bg, се урежда от Политиката за поверителност на Асоциацията.

Цялото съдържание е защитено от Законите за авторското право

Изображения, текст, документация, електронни текстови и графични файлове, аудио и видео файлове и клипове и други материали на уебсайта на booksforkids.bg са защитени от Законите за авторското право.

 „Асоциация за култура и книжовност” изрично забранява копирането на каквито и да било авторски материали от този уебсайт, включително  данни, изображения, текстове и всяка друга информация, съдържаща се в тези файлове.

„Асоциация за култура и книжовност” уважава чуждата интелектуалната собственост и моли потребителите на сайта да правят същото. Асоциацията може, при подходящи обстоятелства и по свое усмотрение, да предприеме разумни стъпки за деактивиране и/или прекратяване на достъпа до уебсайта booksforkids.bg на потребители, които може да са многократни нарушители на авторските права.