Полезни връзки

 • Национален фонд „Култура“

  Национален фонд „Култура“ е българска организация на бюджетна издръжка към Министерството на културата, която подпомага създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. Програмата за преводи на фонда подпомага популяризирането на българската литература в чужбина, а именно превод, издаване, разпространение и популяризиране на произведения от различни жанрове на българската литература, както съвременна, така и класическа, на различни езици. Подпомага и творческата дейност и видимостта на преводачите от български на други езици.

  Към сайта
 • Национален център за книгата

  Националният център за книгата в Националния дворец на културата е учредител на ежегодните литературни награди „Перото”. Центърът всяка година съставя и отпечатва англоезичните каталози с характер на антологии: „Детски книги от България” и „Съвременна българска проза”. Основните програми на центъра са: програма „Българска книга”, отворена за български издатели, и програма „Преводи”, създадена за чуждестранни издатели.

  Към сайта
 • Асоциация „Българска книга“

  Асоциация „Българска книга“ е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България. Асоциацията съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на книгоиздаването и защитата на авторските и сродните им права, участва в политиките за стимулиране на четенето, организира панаири на книгата, литературни фестивали и кампании, реализира международна дейност.

  Към сайта
 • Фондация „Следваща страница“

  Фондация „Следваща страница“ работи за насърчаване на международната литературна комуникация, като подкрепя овластяването на непривилегированите групи, езици и държави за равноправно участие в глобалния диалог на идеи и като развива културни програми и проекти в областта на книгата, четенето и преводите. Къща за литература и превод е инициатива на фондацията от 2014 г. Развива професионални програми за квалификация на българските литературни преводачи и програми за чуждестранни резиденти, които работят в областта на литературата. Къщата предлага и голямо разнообразие от публични събития.

  Към сайта
 • Фондация „Елизабет Костова“

  Фондация „Елизабет Костова“ подкрепя творческото писане в България, да създава условия за професионален обмен на международно ниво и да дава възможност на общностите да се развиват със средствата на литературата и писането. Фондацията предоставя възможности за професионално развитие в сферата на творческото писане и литературния превод чрез разнообразие от обучителни и мрежови формати.

  Към сайта
 • Фондация „Детски книги“

  Фондация „Детски книги“ е основана през 2013 г. с мисията да насърчава четенето сред децата, да променя нагласите на възрастните спрямо важността на четенето от ранна детска възраст, да изследва промените в обществените нагласи спрямо детските книги, да работи активно за развитието и популяризирането на българските автори, илюстратори и преводачи чрез различни инициативи и кампании и да стимулира българските издатели да предлагат на подрастващите качествени четива.

  Към сайта
 • Литературна агенция „София“

  Литературна агенция „София“ е създадена в началото на 2022 г. с мисията да работи за превеждането и издаването на български автори в чужбина. За портфолио си агенцията подбира някои от най-изтъкнатите, обичани и награждавани имена от литературния небосклон в България. Част от тях вече са известни и превеждани в чужбина, други тепърва намират своя път навън.

  Към сайта
 • Съюз на преводачите в България

  Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация. Учреден през 1974 г., той обединява професионални преводачи от всички видове превод, както и теоретици на превода. СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs) и на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

  Към сайта
 • Българска библиотечно-информационна асоциация

  Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, обединяваща специалисти, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията. Онована е през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Днес ББИА има 1131 индивидуални и 82 колективни членове. Териториалните секции на асоциацията са 19, а тематичните секции – 9.

  Към сайта
 • Биенале на илюстрацията

  „Биенале на илюстрацията“ е изложба, която се организира на всеки две години от Съюза на българските илюстратори. Изложбата е насочена към всички български художници в страната и чужбина, работещи в сферата на илюстрацията и различните ѝ функционалности: дизайн на продукти, социални мрежи, онлайн платформи, реклама, плакат, дори лични проекти и неосъществени такива. Биеналето води началото си от 2018 г. И до момента в него са представени над 700 автори с над 1500 творби.

  Към сайта
 • Фонтфабрик

  Основана през 2008 г. от Свет Симов в София, Фонтфабрик има изключителното предимство да черпи от повече от 1000 години глаголическо и кирилско наследство. През цялото десетилетие на своето съществуване, Фонтфабрик остава верен и постоянен защитник на развитието и интегрирането на шрифтове на кирилица.

  Към сайта